Sắp xếp theo:

Bình ngâm rượu thủy tinh hình trụ

Các dung tích: 4,5 lít - 6,5 lít - 10 lít - 13,5 lít - 19,5 lít

Đường kính miệng = thân = đáy: từ 12cm đến 20cm.

Sử dụng nắp thủy tinh đậy, có bọc gioăng nhựa

Bản có vòi và không vòi tùy nhu cầu sử dụng